Domenii de activitate

ANTREPRIZĂ GENERALĂ

În cadrul antreprizei generale, la solicitarea beneficiarului, avem capacitatea de a optimiza proiectele încredinţate. În baza experienţei noastre, prin proiectare tehnică şi financiară proprie, poate fi crescută în mod considerabil eficienţa operaţională, respectiv pot fi reduse semnificativ cheltuielile de execuţie. În calitate de antreprenor general, avem posibilitatea de a alege cele mai potrivite materiale pe tot parcursul execuției, de a dimensiona mai eficient structurile ce urmează să fie construite şi de a optimiza lucrările de instalații. Faptul că atăt proiectarea căt și execuția este coordonată concomitent de către antreprenorul general, presupune un factor de reducere a nivelului de risc pentru beneficiar. tevekenyseg